אפוטרופסות

21888987_sאפוטרופסות – לעניין זה חשוב להבין, כי הורה הינו אפוטרופוס טבעי של ילדו עד גיל 18, ולאחר מכן ניתן להאריך את האפוטרופסות רק עפ"י הוראת בית משפט בהתאם לנסיבות ולצרכים של הילד.

אפוטרופסות הנה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם.

מי שביהמ"ש מינה לו אפוטרופוס מוגדר כ חסוי כשם תואר, כאשר אין בכך בהכרח להעיד בכל מקרה על פסלות משפטית מבחינה שכלית או נפשית.

האפוטרופסות השכיחה ביותר הינה אפוטרופוס על פי מינוי – אדם או תאגיד שבית המשפט מינה לדאוג לצרכיו ולרווחתו של אדם שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו כולם או לחלקם. ביהמ"ש רשאי למנות אפוטרופוס לעניין מסוים ולהגבילה בזמן, כמו כן, רשאי ביהמ"ש לקבוע שכר חודשי בגין המינוי ובמקרה הצורך, אף למנות לאדם מספר אפוטרופסים ולחלק ביניהם את התפקיד.

כך למשל, קיים מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, שכיח בעיקר לגבי אנשים הסובלים מפיגור שכלי. אפוטרופוס לרכוש – אפוטרופוס שכל ענינו לדאוג לרכושו ולגמלה של החסוי וגם מטעמים של היעדר יכולת והבנה למצבו ולטובתו של האדם. אפוטרופוס לעניינים אישיים (לגוף) – אפוטרופוס שכל ענינו לדאוג לחוסה עצמו, מגורים, מזון, הלבשה, נקיון ועוד. אפוטרופוס לדין – הוא אפוטרופוס שעליו לדאוג לעניינים שנמסרו לו על ידי בית המשפט. מקרה שכיח הוא מינוי אפוטרופוס לדין לקטין שבין הוריו נתגלעה מחלוקת באשר לטובתו בדרך כלל, במסגרת סכסוך גירושין באופן שהם אינם מסוגלים לנטרל את טובתו של הקטין מהאינטרסים האישיים שלהם במסגרת המאבק על משמורתו או על עניינם אחרים הקשורים לטובתו.

ככלל, נדרשת הסכמת האפוטרופוס למינוי, כאשר לאחר בחינה תינתן עדיפות לאפוטרופוס שבנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי (למשל אחד מהילדים שהינו קרוב יותר להורה הזקוק למינוי). כמו כן, תשמע דעתו של החסוי לפני המינוי ועמדתו בקשר לאפוטרופוס המוצע.

האפוטרופוס במינוי עומד בפיקוח של ביהמ"ש ובמידה ולא מילא תפקידיו כראוי, רשאי בית המשפט לפוטרו מתפקידו.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא אפוטרופסות
שירה טולדנו, עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת