הסכם גירושין

32496022_s

הסכם גירושין הנו מסמך משפטי הכולל הסכמות במספר רבדים הקשורים לפירוק התא המשפחתי – הסכמה להתגרש ונושאים הנובעים מהגירושין לרבות כתובה ומזונות אישה, מזונות ילדים, משמורת הילדים לרבות חלוקת זמני השהות ונושאי חינוך, חלוקת הרכוש וסדרים הנובעים ממנו.

הסכם גירושין חייב לקבל תוקף משפטי בדרך של אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ומתן תוקף של פסק דין. לשם כך, לאחר החתימה על הסכם הגירושין נערך דיון בביהמ"ש או בביה"ד אשר במסגרתו בודקת הערכאה השיפוטית את תוכנו של ההסכם, האם נערך לטובת הקטינים, האם הוא מוסרי או חוקי והאם הצדדים הבינו את תוכנו ועל מ הם חותמים ומתחייבים והאם נחתם מרצון וללא כפייה.

הסכם גירושין הנו צופה פני עתיד (עתיד לא נודע לעת הזו), עובדה אשר מגבירה את הצורך לנסחו בהתאם לרצון ולציפיות של כל אחד מבני הזוג ואף, באופן דווקני, ברור ומיטיב אשר יהיה בו להועיל לצדדים לפעול על פיו בכל מקרה של מחלוקת עתידית.

הסכם גירושין בבסיסו מציג ניגוד אינטרסים בין בני הזוג ולכן מוטב, כי כל צד ייוועץ עם עורך דין מטעמו אשר יבטיח כי האינטרסים של כל צד יבואו לידי ביטוי בהסכם בצורה הטובה ביותר. זאת למה? כיוון שהסכם גירושין קשה מאד לשנותו ו/או לבטלו וישנן מספר עילות בחוק המאפשרות זאת כגון: טעות, הטעיה, עושק או כפייה. העובדה כי לא צפית אירוע או תרחיש בזמן הווה כמוהו כ 'טעות בכדאיות העסקה' וזו.. אינה עילה לביטול ההסכם. מסיבה זו, ברור מדוע יש להיזהר ולהימנע לנסות לנסחו לבד או על בסיס הסכם של חבר או בן משפחה כיוון שזה נערך ונכתב לטובת זוג ספציפי ולא עבורך.

הסכם גירושין טוב, אינו בבחינת ההסכמות כי אם מכיל בתוכו הן הסכמות והן סנקציות למקרה של הפרת ההסכמות בתרחישים שונים בעתיד, זאת במטרה להימנע בעתיד מתביעות משפטיות נוספות. לכן כדאי לשכור עורך דין טוב.

מתי? הסכם גירושין ניתן לערוך בכל שלב

עם קבלת ההחלטה על פירוד ופירוק התא המשפחתי ובדרך של הסכמה משותפת. לאחר פתיחת הליך המשפטי וטרם ניהולו כאשר דווקא במקרה כזה, עצם פתיחת הליך על ידי אחד מבני הזוג יש בה להניע ולדרבן את בן הזוג האחר לשבת לשולחן המשא ומתן. או במהלך ניהול ההליך וטרם מתן פסק דין על ידי הערכאה השיפוטית. עורך דין טוב, ידע לזהות את הרגע הנכון בהליך להביא את הצדדים להסכם.

על מנת למקסם את ניהול המשא ומתן להסכם גירושין – עליך לדעת בדיוק את היקף הרכוש, הזכויות והחובות שנצברו על ידי מי מבני הזוג וזאת, כדי להבטיח כי חלוקה צודקת כמו גם יש בכך להבטיח הימנעות מתביעות עתידיות.

הסכם גירושין, מעצם טבעו וטיבו מציף רגשות רבים ואף כואבים אך במהותו הנו חוזה משפטי מחייב וככזה יש להתייחס אליו – עסקה שמצריכה שיקול לדעת והבנה לטיבו הכלכלי, להתנהלות עתידית משפחתית, הורית ולהיותו המפתח ליום המחר ולעיתים למערכת חיים חדשה. בשביל זה אני כאן. לעזור לך להגיע לבהירות מחשבתית ורגשית למתן את הרגשות שמניעים אותך, ולהפנות את תשומת לבך לקבלת החלטות טובות עבורך ועבור ילדייך. לא ממקום של כעס ועלבון, אלא ממקום של עוצמה.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא הסכם גירושין
שירה טולדנו, עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת