הסכם ממון

הסכם ממון הוא מסמך משפטי המסדיר וקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה. לרב הסכם ממון עניינו לייצר הפרדה רכושית בין בני הזוג כך שלמקרה פרידה כל צד יוצא עם מה ששייך לו בלבד אלא אם נצבר בכוונת שיתוף ספציפית ביחס לנכס ספציפי. הסכם ממון יכול לקבוע שיתוף תוך החרגת נכסים ספציפיים.

הסכם נכון, הוא כזה שמבטא את רצון והשקפת שני הצדדים נבנה מתוך מחשבה, הגינות, היגיון המבטא את אורח החיים של בני הזוג. ואולם, הרבה פעמים הסכם ממון הוא תוצר של רצון אחד מבני הזוג בעיקר הצד ה"חזק" כלכלית ומוגש כמסמך מוגמר לחתימה, בנקודה הזו.. ועל אף אפשר למקסם את הפרידה באופן כלכלי ואני כאן בשביל זה.

עריכת הסכם ממון, ניהול משא ומתן לשמירת האינטרסים מחד לשמר את ההפרדה הרכושית לטובת הצד החזק ומאידך, ייתן מענה ותגמול כלכלי לאירועים מכוננים בחיים ובכך ייצר מענה ראוי, וודאות ובטחון לצד החלש כי הוא לא יוצא מופסד במקרה של פרידה ובעיקר הסכם שיאפשר לשני הצדדים להיפרד בצורה נעימה ובהתאם להוראותיו.

עו"ד דיני משפחה, שירה טולדנו בפינה הקבועה בערוץ 10 בתכנית "מילון היופי " - הכל על הסכמי ממון

עו"ד דיני משפחה, שירה טולדנו בפינה הקבועה בערוץ 10 בתכנית "מילון היופי " - הסכמי ממון בגיל השלישי