חטיפת ילדים

17875719_sהוצאת ילדים מישראל למדינה זרה תוך הפרת זכויות המשמורת, ללא הסכמת ההורה האחר ומבלי שניתנה החלטת בית המשפט לעניין זה, משמעה חטיפת ילדים אשר לה היבטים אזרחיים ופליליים.
במקרה בו נחטף ילד מישראל למדינה זרה או ממדינה זרה לישראל, על ההורה הנותר לפנות במהירות לרשות המרכזית בישראל לעניין חטיפת ילדים או לעורך דין אשר יטפל בהליך שעניינו החזרת הילד החטוף מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991. בשנת 1991 הצטרפה מדינת ישראל לאמנת האג בדבר היבטים אזרחיים של חטיפת ילדים בינלאומית – 1980 (להלן: "אמנת האג"). 
לאחר שיוחזר הקטין למדינת ישראל (או למדינת המוצא שלו ממנה נחטף), כשהוא במדינת המוצא שלו, במקום מגורי הקבע שלו, אז ניתן יהיה להתחיל לברר את בקשת ההורה המבקש לשנות את מקום מגורי הקטין תחת סמכות בית המשפט לענייני משפחה בישראל.
במקרים בהם הותר הגירת הקטין ונקבעו הסדרי ביקור אך אלו לא מתקיימים בפועל, גם במקרה זה רשאי ההורה הנותר בארץ  להגיש בקשה לאכיפת הסדרי הביקור בהתאם לאמנת האג. 

אתם מוזמנים להמשיך לקרוא על הגירת ( ילדים ) קטינים מישראל לאחר גירושין 

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא חטיפת ילדים, אמנת האג והגירת ילדים לחו"ל לאחר גירושין.
אם הילד שלך נלקח מחו"ל לישראל או מישראל לכל מדינה אחרת על ידי ההורה השני, אני יכולה לעזור לך.
שירה טולדנו, עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת