אפוטרופסות וחלופות לניהול חייו של אדם

אדם המגיע למצב שבו הוא אינו יכול עוד לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים ו/או הכלכליים, הפתרון הנו מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט לענייני משפחה. בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות, נוספו כלים משפטיים אחרים שמטרתם לתפור חליפה משפטית לכל אדם באופן שמגביל פחות את עצמאותו ומהווה דגש על כיבוד רצון האדם, שיתופו בקבלת ההחלטות ותמריץ לחיים עצמאיים.  

עו"ד שירה טולדנו מתמנה כאפוטרופא לדין למבוגרים מטעם בית המשפט לענייני משפחה בהליכי אפוטרופסות. 

ייפוי כוח מתמשך – הנו הסכם משפטי המאפשר לך לקבוע היום, בעודך כשיר צלול ומבין את משמעות המסמך, ומראש, את מי תרצה למנות כמיופה כוח לניהול העניינים האישיים בעתיד וכיצד אלו ינוהלו על ידו, במקרה בו לא תתמצא ולא תוכל לנהל את ענייניך בעצמך. ללא צורך באישור בית המשפט

המסמך נערך על ידי עורך דין פעיל אשר הוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי (עו"ד שירה טולדנו הנה מוסמכת – ניתן לצפות באישור באתר לשכת עורכי הדין).

המסמך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף כאשר האדם אינו מבין בענייניו.    

מינוי תומך בקבלת החלטות – הסכם שנערך בין אדם כשיר המסוגל לקבל החלטות בעצמו (הוא מקבל ההחלטה) והתומך לצורך קבלת סיוע בקבלת ההחלטות והנגשת מידע בעניינים אישיים, רכושיים ורפואיים. תחת חלופה זו מקבל החלטות מקבל את ההחלטה בענייניו בעצמו לאחר קבלת תמיכה מהתומך. ההסכם מוגש לאישור בית המשפט לענייני משפחה. בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה במסגרתה, יוגש תסקיר סעד של עובד/ת סוציאלי/ת לאחריו ובהתאם לוו יינתן צו בית משפט על מינוי של תומך בקבלת החלטות ו/או אישור ההסכם.  

אפוטרופוס – במקרים שבהם אדם לא מסוגל לנהל את ענייניו, בית המשפט לענייני משפחה ממנה לו בצו – אפוטרופוס (אדם קרוב, בן זוג, קרוב משפחה, עמותה) לדאוג ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם לרבות בכל פעולה משפטית בענייניו. האפוטרופוס יכולל היות במינוי זמני, קבוע, לעניינים אישיים, רפואיים, רכושיים או בכללותם. האפוטרופוס במינוי נמצא תחת פיקוח של האפוטרופוס הכללי ונדרש להגיש דוחות תקופתיים בדבר ניהול רכושו של האדם כמו גם, לקבל אישור מבית המשפט לענייני משפחה לפעולות מסוימות ברכושו וענייניו של האדם (כגון הוצאתו למגורים במוסד חוץ) טרם ביצוען.