גירושין בשיתוף פעולה

2-3גירושין בשיתוף פעולה, הינו הליך חדשני בארץ, המאפשר פרידה בין בני זוג בראיית המשפחה כולה תוך שימוש במודל אפקטיבי בו עורכי דין, אנשי טיפול ויועצים פיננסיים עובדים בצוות רב תחומי.

כל ההליך מתנהל ללא פנייה לערכאות משפטיות והצדדים מתחייבים לכך בתחילת ההליך.

הצוות המקצועי כולל – 2 עורכי דין מתחום דיני המשפחה, 2 יועצי גירושין שהינם פסיכולוגים או מטפלים משפחתיים זוגיים.
בהתאם לצורך, יצורף לתהליך מומחה ילדים שמטרתו לשמוע את הילדים ולהשמיע את קולם בתהליך (יודגש כי מומחה הילדים אינו מקבל החלטות בעניינם) וכן, איש מקצוע מתחום הכלכלה (רו"ח /אקטואר) לצורך עריכת חוות דעת חשבונאית ומתן כלים לעריכת הסכם כלכלי בהתאם לרצון וצרכי בני הזוג. 

כל אנשי הצוות במודל של גירושין בשיתוף פעולה עברו הכשרה מיוחדת בהתאם לסטנדרטים של הארגון הבינלאומי והתקבלו כחברים מן המניין ב- International Academy of Collaborative Professionals המהווה מסגרת מקצועית ואתית לעוסקים בתחום זה.

כל ההחלטות מתקבלות על ידי שני בני הזוג וכך מתאפשר הגעה להסכם גירושין מתוך התייחסות וראייה הכוללת את צרכי בני הזוג וצרכי הילדים כמשפחה.
כאשר שיתוף הפעולה, הנו בין בני הזוג לכלל הצוות המקצועי המתחייב אף הוא לתהליך. 

בני הזוג וילדי המשפחה זוכים לתמיכה מרבית של אנשי המקצוע לסייע בתהליך הפרידה כמו גם אימון לעתיד.

באופן זה, מבטיח התהליך כי בני הזוג הם בעלי השליטה הבלעדית על חייהם והם האחראיים על האופן בו יראו חייהם וחיי ילדיהם "ביום שאחרי" הגירושין.