הגירת קטינים

37070205_sהגירה (או שינוי מקום, RELOCATION)– לאחר הגירושין ההורה המשמורן מסיבות שונות יידרש למעבר מגורים בחו"ל (בשל עבודה, לימודים ממושכים בחו"ל, בן זוג חדש).
כמו כל החלטה אחרת הנוגעת לאפוטרופסות של הורים על ילדיהם, גם החלטה הנוגעת למעבר של הקטינים לחיות במדינה מחוץ לישראל דורשת הסכמת שני ההורים.
על ההורה אשר מבקש (משמורן או לא משמורן) להגר עם ילדיו לחו"ל, להגיש תביעה להתרת הגירת הקטין לבית המשפט לענייני משפחה אשר יכריע עפ"י מבחן של טובת הקטין בלבד.
רוצה לומר, רצון ההורה או הצורך שלו למעבר  מגורים בחו"ל אינו עומד למבחן באשר חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע את הזכות ליציאה מישראל כזכות יסוד כמו גם, חוק יסוד: חופש העיסוק מעניק מעמד של זכות יסוד לחופש העיסוק ובכלל זה ניתן לכלול גם זכות לבחירת עיסוק אף בחו"ל. אלא, נבחנות "זכויות הילד" וטובתו של הקטין, לחיות בישראל? או במדינה הזרה?. במהלך בירור ההליך ימנה בית המשפט מומחה מטעמו אשר יבחן את מסוגלות ההורים וטובת הקטין על פי הקריטריונים המנחים שקבעה הפסיקה כמו גם, בהתבסס על תוכנית הגירה שעל ההורה המבקש להציג שעניינה – להביא בפני בית המשפט את כל הנתונים הרלוונטיים כגון: סיבת ההגירה המבוקשת, הקשר שבין הילד לכל אחד מהוריו, אמצעים כלכליים, מקום המגורים, מוסד חינוכי, קשר עם הסביבה, הקשר עם המשפחה המורחבת, הסדרי הראייה המוצעים ואלטרנטיבות מוצעות לשמירת הקשר בין הקטין להורה האחר שנשאר בארץ.
היה ותידחה התביעה ובית המשפט ייקבע כי טובת הקטין להישאר בארץ, הרי שכל עוד יעמוד ההורה המבקש להתיר את הגירת הקטין על רצונות למעבר מגורים לחו"ל בכל מקרה, הרי שייתכן ושיקולי המשמורת על הקטין ישתנו, היות שבפועל משפט ההגירה יביא לסיבוב  "שני" של שאלת המשמורת על הקטין וייתכן והקטין יעבור למשמורת ההורה האחר שנשאר בארץ.אתם מוזמנים להמשיך לקרוא על חטיפת ילדים ואמנת האג.
אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא הגירת ילדים לחו"ל לאחר גירושין וחטיפת ילדים לחו"ל.
אם ברצונך להגר מישראל עם הילד לאחר גירושין או שניתנה בקשה להגירת הילד ע"י ההורה השני, אני יכולה לעזור לך.
שירה טולדנו, עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת