חלוקת רכוש

13725420_sחלוקת רכוש – חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973, קובע כי כל רכוש שהיה לבן זוג ערב נישואיו נשאר בבעלותו וכן, כל רכוש אשר נצבר לטובת מי מבני הזוג מיום הנישואין ואילך, הינו משותף גם אם נרשם על שם מי מבני הזוג.

החוק מוציא מכלל מסת הנכסים המשותפים נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה למי מבני הזוג במהלך הנישואין, וכן, גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי המגיעים על פי חיקוק בשל נזק גוף או מוות.

עוד קובע החוק כי במהלך הנישואין קיימת הפרדה רכושית אך במועד פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן הזוג, יש לערוך איזון של מסת הנכסים באופן כל אחד יישאר הבעלים של מחציתם.

בהתקיים נסיבות מיוחדות (כגון הברחת רכוש, פער בכושר ההשתכרות, צבירת מוניטין ועוד) המקנות לבית המשפט אפשרות לקבוע חלוקה לא שוויונית בין בני הזוג, הכל בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה.

אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה בנושא חלוקת רכוש בהליך גירושין
שירה טולדנו, עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת מוסמכת