צוואה וירושה

תחום דיני הירושה מתייחס לכל אותם הליכים משפטים לאחר פטירת המת – מימוש צוואה, התנגדות לצוואה מטעם יורשים, איתור וניהול עזבון בארץ ובעולם עד לחלוקתו. היות וההליכים מתנהלים בהיעדרו של המת ובמטרה להתחקות אחר רצונו האמיתי הרי שמדובר בהליכים סבוכים ומורכבים.

פועל יוצא כי יש לתכנן ירושה בעריכת צוואה מנוסחת באופן מדויק ויצירתי על מנת להבטיח חלוקה בהתאם לרצון המוריש מחד ולמנוע מאבקי בין היורשים לאחר אריכות ימים.

תיקי ירושה ועזבון – במקרים בהם מוריש השאיר נכסים בארץ ובחו"ל, יש לפעול לאיתורם כמו גם לנהל את כלל נכסי העיזבון שימשיכו להשיא פירות עד לחלוקתם לאחר הכרעה משפטית. המשרד פועל בשיתוף פעולה עם עו"ד במדינות זרות להבטיח שימור הנכסים עד לחלוקתם בפועל.

ניהול עושר משפחתי – לשמחתנו קיימים היום לא מעט כלים שמסייעים להקטין סיכונים ולהגן על ההון המשפחתי שנצבר לאורך חיים שלמים, ולהסדיר העברת נכסים בין דורית, באופן מסודר ומראש – בין אב לבנו בין הורים לילדים ונכדים, העברת עסק משפחתי. מטרה ברורה של כל הורה להבטיח כי הנכסים שנצברו בעמל רב יישמרו בין בני המשפחה וגם אופן ניהול הנכסים ובכך להבטיח תועלת כלכלית בטחון לצאצאים מחד, וכי העסקים שנצברו ימשיכו להיות מנוהלים עפ"י אותו קו מנחה וערכים שמשקפים את המשפחה הספציפית.

עריכת הסכם ממון וצוואה כנדבך תומך יימנעו סכסוכים, ייתרו ניהול מאבקים משפטיים ויבטיחו כי הממון המשפחתי יעבור במשפחה לתועלת כלכלית ובטחון הילדים.

 

עו"ד לעינייני משפחה שירה טולדנו בערוץ 10 בתכנית "מילון היופי" - החשיבות שבעריכת צוואה

עו"ד דיני משפחה, שירה טולדנו מתארחת בערוץ 10 - מי הם בני זוג לצורך חוק הירושה?